TÜRK METAL SENDİKASI 17. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜRK METAL SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız 17. Olağan Genel Kurulu, 01-02 Nisan 2023 tarihlerinde Saat 10.00’da, Büğdüz Mahallesi Büğdüz Küme Evleri No: 273-1 Akyurt/ANKARA adresindeki “Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Konferans Salonu” nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Anılan gün ve saatte çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul 08-09 Nisan 2023 tarihlerinde Saat 10.00’da yine aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır. 
Delege ve ilgililere 6356 sayılı Yasa ve Anatüzük Hükümleri gereği duyurulur.

TÜRK METAL SENDİKASI YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Genel Başkanın Konuşması
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
 4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 5. Misafirlerin Konuşması
 6. Komisyonların Seçimi
  a. Tüzük Tadil Komisyonu
  b. Hesap Tetkik Komisyonu
  c. Tahmini Bütçe Komisyonu
 7. Organlara Aday Tespiti
 8. Sendika Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sendika Denetleme Kurulu Raporu, Sendika Disiplin Kurulu Raporu ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi
 9. Komisyon Raporlarının Müzakeresi ve Karara Bağlanması
 10.  Sendika Yönetim Kurulu’na Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 11. Kurulların İbrası
 12. Seçimler
  a. Sendika Yönetim Kurulu Asil Üyeleri (Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları,Genel Mali Sekreter) ve Sendika Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
  b. Sendika Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
  c. Sendika Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
  d. Üst Kurul Delegeleri
 13.   Dilek ve Temenniler
 14.   Kapanış

 

Son Etkinlikler

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol