İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 5. OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 5. OLAĞAN GENEL KURULU

22 Haziran 2021 Saat:10:00 

BH CONFERENCE & AİRPORT HOTEL Küçükçekmece / İstanbul

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış
2. Divan Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması
5. Şube Yönetim Kurulu Faliyet Raporu İle Şube Denetleme Kurulu
Raporlarının Görüşülmesi
6. Kurulların İbrası
7. Kurulların Seçimi
          A) Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri (5 Üye)
               a) Şube Başkanı
               b) Şube Sekreteri
               c) Şube Mali Sekreteri
               d) Şube Teşkilatlandırma Sekreteri
               e) Şube Eğitim Sekreteri
               Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri (5 Üye)
          B) Şube Denetleme Kurulu Asıl (3 Üye) ve Yedek Üyeleri (3 Üye)
          C) Şube Disiplin Kurulu Asıl (3 Üye) ve Yedek Üyeleri (3 Üye)
          D) Üst Kurul Delegeleri
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

Son Etkinlikler

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol