İlkelerimiz

Türk Metal Sendikası’nın, 1963 yılından günümüze kadar uzanan süreçte giderek güçlenmesi, sahip olduğu ilkelerinin ve hedeflerin takip edilmesi sayesinde olmuştur.

İLKELERİMİZ

 • ANAYASAYA BAĞLILIK
 • Türk Metal Sendikası, Anayasa hükümlerine bağlı demokratik bir kitle örgütüdür.
 • SOSYAL HUKUK DEVLETİ
 • Türk Metal, hür ve demokratik rejimin savunucusu olup, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanadır.
 • BAĞIMSIZ SENDİKACILIK
 • Türk Metal Sendikası, siyasi partiler ve sendikalar arasında bir ayrım ve imtiyaza yer vermeden partiler üstü “Bağımsız Sendikacılık” anlayışını savunur.
 • KATILIMCILIK, ŞEFFAFLIK VE DEMOKRASİ
 • Türk Metal, sendikal yapısını, anlayışını ve işleyişini, katılımcılık, şeffaflık ve demokrasi gibi temel ilkeleri gözeterek yürütür. Türk Metal, tüm delegelerini ve temsilcilerini demokratik seçimlerle belirler.
 • EMEK İÇİN MÜCADELE
 • Türk Metal Sendikası, ücret adetsizliği, gelir dengesizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi, işten çıkarmalar, işsizlik ve enflasyon gibi sosyal ve ekonomik boyutlu sorunlarla mücadele eder.
 • ÜYEDEN ALINAN AİDATIN ÜYEYE İADESİ
 • Türk Metal Sendikası, üyelerinden aldığı aidatı, yine üyelerine sosyal ve kültürel hizmet olarak iade etmeyi; üyelerine, üye eş ve çocuklarına karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabul eder.
 • SOSYAL SENDİKACILIK
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri, üye eşleri ve çocuklarının sağlıklı, bilinçli, kültürlü ve eğitimli bireyler olarak topluma ve ülkeye, daha yararlı olmalarını sağlamak için adımlar atar. Bu doğrultuda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin hayata geçirilebileceği tesis ve yatırımlar yapar.
 • DAYANIŞMADA ÖNCÜ
 • Türk Metal Sendikası, başta işçiler olmak üzere, memurların, emeklilerin, çiftçi ve esnaf ve diğer sosyal kesimlerin, sorunlarının demokratik yollardan ve adaletli olarak çözüm bulması için oluşturulacak dayanışmaların içinde yer alır.
 • TESLİMİYETE YER YOK
 • Türk Metal, işçi hak ve özgürlüklerini geliştirmek, toplu iş sözleşmeleriyle daha fazla hak elde etmek, çalışanlarının hukukunu ve özgürlüklerini korumak amacıyla sendikal faaliyetlerinde teslimiyetçiliğe vermez, gerektiğinde yasal ve meşru yollardan mücadele etmekten kaçınmaz.
 • UZLAŞMA VE DİYALOG
 • Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda zor şartlar içinde olduğu dönemlerde, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı anlayış içinde şartlara uygun bir yaklaşım göstermesinden ve çözüm üretmesinden yanadır.
 •  

HEDEFLERİMİZ

 • Türk Metal Sendikası’nın temel görüşü “Üretmek, Kazanmak ve Kazandırmak”tır.
 • Türk Metal Sendikası, sadece metal işkolunda çalışan işçilerin değil, tüm işkollarında çalışan işçilerin sendikalaşması, sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması için anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadelesini sürdürür.
 • Türk Metal Sendikası, tüm çalışanların, eşit ve adil paylaşıma kavuştuğu kalkınmış bir ülkede yaşamasını hedefler. Bunun için çalışma yaşamında ve sosyal hayatta barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşen her görevi yerine getirir.
 • Türk Metal Sendikası, üyelerinin yaşam standardını yükselten toplu sözleşmeler imzalamayı, bu sözleşmeleri imzaladığı şekliyle uygulamayı ve uygulatmayı amaç olarak benimser, savunur ve korur.
 • Türk Metal Sendikası, üyelerinin sağlıklı ve güvenli iş koşullarına, insan onuruna yaraşır bir düzeyde ücret ile verimli ve kaliteli bir üretim anlayışına kavuşması için mücadele eder.
 • Türk Metal, düzenlediği çağdaş içerikli eğitim seminerleriyle, tüm üyelerinin hem kültürel gelişimlerini desteklemek hem de sendikal bilince sahip olmaları için çaba gösterir.

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol