TÜRK METAL SENDİKASI 16. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜRK METAL SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız 16. Olağan Genel Kurulu, 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Saat 10.00'da Büyük Anadolu Termal Otel Konferans Salonu Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km. Akyurt / ANKARA  adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Anılan gün ve saatte çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul 06-07 Temmuz 2019 tarihlerinde Saat 10.00'da yine aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

Delege ve ilgililere 6356 saylı Yasa ve Anatüzük Hükümleri gereği duyurulur.

Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış
2. Genel Başkanın  Konuşması
3. Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi
4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5. Misafirlerin Konuşması
6. Komisyonların Seçimi:
         a. Tüzük Tadil Komisyonu
         b. Hesap Tetkik Komisyonu
         c. Tahmini Bütçe Komisyonu
7. Organlara Aday Tespiti
8. Sendika Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi
9. Komisyon Raporlarının Müzakeresi ve Karara Bağlanması
10. Sendika Yönetim Kurulu’na Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
11. Kurulların İbrası
12. Seçimler
          a. Sendika Yönetim Kurulu Asil Üyeleri (Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Mali Sekreter) ve Sendika Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
          b. Sendika Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
          c. Sendika Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
         d. Üst Kurul Delegeleri
13. Dilek ve Temenniler
14. Kapanış

Son Etkinlikler

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol