TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI
TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da  toplandı. Genel Kurulun 30 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen açılış programına sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye çok sayıda emekçi ve yabancı sendika temsilcileri katıldı. 

Genel Kurulun açılış programında ilk konuşmayı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı. Genel Kurula katılan misafirlere selamlarını ileterek söze başlayan Atalay, TÜRK-İŞ’in, son Genel Kurulunun ardından Türkiye’nin yaşadığı tüm sorunlarda halkın yanında olduğuna dikkat çekti ve TÜRK-İŞ’in “Ne emekten ne vatandan vazgeçeriz” sloganına atıfta bulundu. Ülkemizde emekçilerin ağır bir vergi yükü, gelir adaletsizliği ve taşeron gibi birçok sorunla yüzleştiğini aktaran Atalay, hayat pahalığının her geçen gün daha da arttığını söyleyerek, mevcut asgari ücretle geçinmenin oldukça zor olduğunu ve 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek asgari ücret tespit komisyonunda, sağlık, büro, enerji ve karayolları işkollarından dört asgari ücretli emekçinin yer alacağını belirtti.

Genel Kurul açılış programı, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sattar Mohbaliyev, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov, Kırgızistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Emil Kizaev ve Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satybaldi Dauletalin’in konuşmaları ile tamamlandı.

Genel Kurul çalışmaları, TÜRK-İŞ’e bağlı 34 sendikanın, sendikaları adına yapacakları konuşmalar ile devam edildi. Bu bölümde Sendikamız Türk Metal adına Genel Başkan Yardımcımız Uysal Altundağ, genel kurula hitap etti. Sözlerine Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın selam, sevgi ve dayanışma dileklerine ileterek başlayan Genel Başkan Yardımcımız Altundağ, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın ilk günlerine tanık etmenin onurunu yaşadığımıza değinerek Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı.

Genel Başkan Yardımcımız Altundağ, Sendikamız Türk Metal’in TÜRK-İŞ’in 2019’da gerçekleştirdiği 23. Olağan Genel Kurul’da 205 bin üyesini olduğunu hatırlatarak, bugün üye sayımızın 288 bine ulaştığına dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Son 4 yıllık dönemde Sendikamızın büyüme oranı yüzde 40 olmuştur. Türk Metal bu dönemde, 172 yeni işyerinde örgütlenmiş, bunlardan 83’ünde toplu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme süreci devam eden işyeri sayısı 89’dur. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türk Metal Sendikası her geçen gün büyüyor ve güçleniyor. Ülkemizin en büyük ve güçlü sendikası olma niteliğini sürdürüyor.”

Sendikamız Türk Metal’in örgütlenmede elde ettiği bu büyük başarıya rağmen, ülkemizde sendikal örgütlenmede yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcımız Altundağ, “Ülkemizde sendikal örgütlenme açısından durum ne yazık ki iç açıcı değildir.  Sendikal örgütlenmede yaşanan sorunlar her dönemde, ülkemizde sendikal mücadelenin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Sendikal örgütlenmenin kısıtlanması, hatta engellenmesi 24 Ocak 1980 kararları ile başlamıştır. Sonrasında da uygulanan neoliberal ekonomik politikalar ve getirilen yeni sendikal yasalarla birlikte geçmişte elde edilen örgütlülük düzeyi bugünlerde yüzde 14,42 seviyesine düşmüştür. Oysa bir toplumun demokratik olup olmadığının temel ölçütlerinden biri, sendikaların varlığıdır. Sendikal alanda özgür toplu pazarlık hakkının, grev hakkının ve birçok temel hak ve özgürlüğün var olup olmaması ya da etkin kullanılıp kullanılmadığı… Bize o toplumda demokrasinin işleyip işlemediğinin ipuçlarını vermektedir. Bizim için yalnızca örgütlenmek de yeterli değildir. Sendikamızın temel hedefi, örgütlendiğimiz işyerlerinde başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalayarak bu başarımızı taçlandırmaktır. O nedenle biz, asıl mücadelemizi, bize inanan, güvenen Türk Metal’in çatısı altında örgütlenen üyelerimize ekonomik ve sosyal olarak yeni haklar kazanmak için veriyoruz. Bugüne kadar ücretlerde ve sosyal haklarda elde ettiğimiz başarılar, bunun en açık göstergesidir” dedi.

Günümüzde çalışma hayatının gündeminde birçok sorunun var olduğunu dile getirerek sözlerine devam eden Genel Başkan Yardımcımız Altundağ, bu sorunların başında vergide yaşanan adaletsizliğin geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çalışanların, yıllardır en önemli beklentilerinden biri vergide kalıcı bir adaletin sağlanmasıdır. Ücretli çalışanların yıl içinde yaşadıkları vergi kaybının önüne geçilmesidir.  Çünkü Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi bulunmaktadır. Yılın başında alınan net ücret, vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır. Yeni çalışma döneminde konfederasyonumuzdan temel beklentimiz vergide yaşanan bu adaletsizliğin son bulması ve çağdaş, adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.”

Sözlerini sendikamız Türk Metal’in işveren sendikası MESS ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi sürecine değinerek tamamlayan Genel Başkan Yardımcımız Altundağ, “Türk Metal Sendikası bugün, 2023-2025 dönemi MESS Grup Sözleşmesi için masadadır. Üyeleri adına her zaman fark yaratan Türk Metal’in bu sözleşmesiyle de çalışma yaşamının gündemine damga vuracağına, üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için başarılı bir sözleşme imzalayacağına yürekten inanıyoruz. Metal Sanayi İşverenleri Sendikası MESS’in geçtiğimiz günlerde Sendikamıza yaptığı teklif, ilk altı ay için yalnızca yüzde 35 olmuştur. Sendikamız, üyelerimizi yoksulluğa mahkum etmek isteyen bu teklifi reddederek sözleşme masasını terk etmiştir. Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi kökten reddetmiştir. Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuş, arabuluculuk süreci de böylece başlamıştır. Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, arabuluculuk sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası olarak bu süreçte siz değerli sınıf kardeşlerimizi, birlikte, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Çünkü bu mücadelede bize vereceğiniz destek yalnızca metal emekçisinin değil bir bütün olarak işçi sınıfının kazancı olacaktır” dedi.

TÜRK-İŞ’e bağlı 34 sendikanın iki gün boyunca devam eden konuşmalarının ardından Genel Kurul çalışmaları, 2 Aralık 2023 Cumartesi günü yapılan seçimle tamamlandı. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verildiği genel kurulda Genel Başkanımız Pevrul Kavlak, Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Yapılan seçimlerin ardından TÜRK-İŞ Genel Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Ergün Atalay Genel Başkanlığa,

Pevrul Kavlak Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına,

Ramazan Ağar Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına,

Nazmi Irgat Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına,

Eyüp Alemdar Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol