GENEL BAŞKANIMIZ ALTUNDAĞ ILO’NUN 112'NCİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILDI
GENEL BAŞKANIMIZ ALTUNDAĞ ILO’NUN 112'NCİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILDI

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Cenevre'de başladı. Konferans 14 Haziran'a kadar sürecek. Genel Başkanımız Uysal Altundağ’ın katıldığı 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, temel çalışma ilkeleri ve hakları üzerine değerlendirmeler yapılacak, insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ILO'ya üye 187 devletten işçi, işveren ve hükümet delegelerinin katıldığı konferansa, Türkiye'den hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılıyor.

Konferansa Türkiye işçi delegesi olarak katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bugün (05.06.2024) genel kurula hitaben bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında şunları söyledi: “Tüm dünyada çalışanlar, emekliler, asgari ücretliler bedel ödemeye devam etmekte, sendikal haklar geriye gitmektedir. ILO sözleşmelerinin sendikal hakları ve çalışma koşullarını düzenlemede önemli bir etkisi vardır. Ancak çok sayıda ülkede, bu sözleşmelerin birçoğu uygulanamaz hale gelmiştir. Bunun temel nedeni, özellikle çok uluslu şirketlerin sendikal haklar üzerinde uyguladığı baskılardır. Her alanda kuralsız çalıştırma yaygınlaşmış, çalışma koşulları bozulmuştur. Çalışma hayatının sorunlarının çözülebilmesi için ülkeler tarafından kabul edilen ve onaylanan ILO sözleşmeleri tam olarak uygulanmalıdır. Üye ülke hükümetleri ve işverenler, ILO sözleşme ve standartlarının uygulanmasında aktif rol almalıdır. Çalışan herkesin sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarından özgürce yararlanması sağlanmalıdır. Çalışanlar, hiçbir ayrıma tabi tutulmadan kendi iradeleriyle sendika seçme hakkına sahip olmalıdır. Hükümetler ve işverenler temel ILO sözleşmelerine saygı gösterilmeli, sosyal diyalog mekanizmaları etkin bir şekilde işletilmelidir.” 

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol