8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE EMEK MÜCADELESİ VEREN KADIN EMEKÇİLERİN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

Bugün, kadınların emek sömürüsüne, ayrımcılığa, baskılara, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı yüz yılı aşkın bir süre önce başlattığı mücadelenin adıdır. Ancak ne yazık ki, aradan geçen uzun yıllara rağmen, kadınlar ayrımcılığa uğramaya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmaya, tüm dünyada eşitlik ve adalet taleplerini haykırmaya devam etmektedir.

Kadınlar, kendilerini bir birey olarak değil, yalnızca anne veya eş olarak gören toplumsal yapı nedeniyle cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu eşitsizlik, kız çocuklarının eğitime katılmasından istihdamda yer alan kadınların ücret ayrımcılığı yaşamasına, kadınlara karar alma mekanizmalarında ve kamusal alanda yeteri kadar yer verilmemesine kadar hayatın her alanında kendini göstermektedir. Ayrıca, kadınlar geçici işlerde, güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır.

Etkilerini halen hissettiğimiz salgın döneminde, kadınlar işgücü piyasasından soyutlanarak evlere kapatılmış, görünmeyen ev içi emek, kadınların maruz kaldığı emek sömürüsünü katlayarak artırmıştır. İşten ayrılmak zorunda kalan kadınlar, esnek çalışma modellerine yöneltilerek sigortasız, sendikasız ve güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, eğitimde, hukukta, siyasette, yaşamın her alanında kadınlar ve erkeklerin bir arada olduğu topyekûn bir mücadele gerektirmektedir. İşçi sınıfının ekmek, barış, özgürlük mücadelesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek tüm çalışanlarla birlikte kazanılacaktır.

Biz, bu yüzden, kadınların kamusal ve özel alanda erkeklerle eşit koşullarda var olmasını istiyoruz. Biz, kadınların gelecek kaygısı duymadan yaşamalarını, çalışma hayatında daha çok yer almalarını, demokrasi ve emek mücadelesinde eşit koşullarda mücadele etmelerini istiyoruz.

Biz, kadınların erkeklerle yan yana, omuz omuza mücadele ettiği, ayrımcılığa ve eşitsizliğe uğramadığı, baskıdan, şiddetten ve istismardan uzak bir şekilde özgürce yaşadığı, kendilerini korumak zorunda kalmadığı, öldürülmediği bir dünya hayal ediyoruz. Kız çocuklarının yarınlara umutla bakabilmesi için eğitimde fırsat eşitliğinin getirilmesini istiyoruz.

Biz, bu günün bir mücadele günü olduğunu biliyor, kadın hakları için, kadınların güvenceli, tam zamanlı, sigortalı işlerde çalıştığı, eşit işe eşit ücret aldığı, sendikalarda özgürce örgütlendiği, emek piyasasında şiddet ve tacize uğramadığı, dışlanmadığı, insanca bir çalışma yaşamı için mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz.

Sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her koşulda, her zaman ve her alanda, kadınların fırsat eşitliğine sahip olabilmesi için yanlarında olacak ve dayanışmasını sürdürecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kadınların Cumhuriyet ile kazandığı hak ve özgürlüklerini, korkmadan, kısıtlanmadan, özgürce kullanabildikleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yeni adımlar atılması umuduyla Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, 7 Mart 2017 günü elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz, anıları mücadelemize ışık olacak yedi kadın üyemizi bir kez daha anıyoruz.

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol