13. ÇALIŞMA MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI
13. ÇALIŞMA MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hayatına dair politikaların belirlenmesi amacıyla iktidar, işçi, memur ve işveren temsilcilerini bir araya getiren ve ilki 1947 yılında düzenlenen Çalışma Meclisi’nin 13. toplantısı, 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara’da toplanıyor.

ILO Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun video mesajı ile başlayan Çalışma Meclisi, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen açılış paneli ile devam etti. Açılış panelinin moderatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, paneli şu sözlerle açtı: “Türkiye’nin çalışma hayatının geleceğini masaya yatırmak amacıyla 13. Çalışma Meclisi’nin açılışı için bugün buradayız. Ülkemizin her yerinde 1 Mayıs’ı barışçıl etkinliklerle kutlamaya hazır tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum.”

Işıkhan, konuşmasında sosyal taraflar arasındaki diyalogun önemine değinirken, “Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun kurumsal, kapsayıcı bir biçimde işlemesinde önemli bir rol üstlenen sendikalarımızı destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Değişen iş yapısı ve çalışma koşulları karşısında sendikal hareketlerin güçlenmesi gerektiğini düşünmekteyim”  dedi.

Panelde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar söz alarak konuştular.

Genel Başkanımız Uysal Altundağ’ın da katıldığı 13. Çalışma Meclisi’nin açılış panelinde çok sayıda bakanlık, işçi, memur ve işveren temsilcisi de yer aldı.

Çalışma Meclisi’nde iki gün boyunca, “Çalışma Hayatında İnsana Yakışır İş”, “Yeşil ve Dijital Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri ve Adil Geçiş”, “Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Toplu Pazarlık Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı 4 panel düzenlenecek.

 

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol