1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Dünyanın dört bir yanında hakları için mücadele eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Bugün 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü.

İşçi sınıfının içinde bulunduğu yoksulluğa, sömürüye, adaletsizliğe karşı verdiği hak mücadelesinin, insanca çalışma ve yaşama koşulları için dile getirdiği taleplerin ve mücadele tarihinin sembolü olan 1 Mayıs’ı; bu yıl gelir eşitsizliği, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, işsizlik ve güvencesiz çalışma koşullarının ve 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği depremin etkisinde, karanlık bir tablo ile karşılıyoruz.

Hayatı kolaylaştırmak, toplumun ihtiyaçlarını gidermek için gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışan, sanayide çarkları döndüren, fabrikalarda bacaları tüttüren, ekonomiyi ayakta tutan emekçiler, içinde bulunduğumuz koşullarda büyük zorluklarla mücadele ediyor.

Yaşadığımız ekonomik krize bağlı olarak artan enflasyon ve hayat pahalılığı emekçilerin alım gücünün gün geçtikçe azalmasına neden oluyor. Artan işsizlik emekçileri işsiz kalma korkusuyla kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıyor. Emekçilerin alınteri sayesinde artan milli gelirden emeğin aldığı pay azalıyor ve gelir eşitsizliği her geçen gün derinleşiyor.

Bunun yanında kazanılmış haklara olan saldırılar da devam ediyor, işçilerin eşitlik ve özgürlüklere ilişkin talepleri görmezden geliniyor, sendikal örgütlenme ve grev gibi temel hakları sınırlandırılıyor, sendikalarda örgütlenen işçiler işten atılıyor. Emekçiler asgari ücretle çalışmaya mahkum ediliyor. İş güvencesinden yoksun bir şekilde kayıtdışı çalışıyor, iş cinayetlerinde can veriyor.

Bu nedenlerle, yılın 365 günü ezilen milyonlar olarak bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz.

Yaşadığımız dünyayı inşa eden emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasp edilmeye çalışıldığı ve yoksulluğa mahkum edildiği, daha fazla sömürü ve eşitsizlik yaratan bir düzen sürdürülebilir değildir. Sosyal devlet ilkesi daha güçlü bir şekilde işletilerek emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Bu durum, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin tüm kurumlarıyla işletilmesi ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasıyla olacaktır. Çünkü emeğiyle geçinenlerin bir araya gelmekten, güçlerini birleştirmekten başka kurtuluşu yoktur.

Bizler, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm hakları birlikte büyük mücadeleler vererek kazandık. Bundan sonra da çalışma ve yaşam koşullarımızı daha iyiye götürmek için mücadele etmeye hazırız. İnsanı ezen, sömüren bu adaletsiz dünya düzeni işçi sınıfının birliği, dayanışması ve omuz omuza mücadelesi ile değişecektir. Daha adil ve yaşanabilir bir dünya bu mücadele ile kurulacaktır. Çünkü işçi sınıfının mücadelesi hak, eşitlik ve adalet mücadelesidir.

Tüm çalışanların, eşit ve adil paylaşıma kavuştuğu kalkınmış bir ülkede yaşamasını hedefleyen sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her koşulda bu kutsal hak mücadelesinde üzerine düşen her görevi yerine getirecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, metal emekçileri başta olmak üzere tüm işçi sınıfının hak ve özgürlüklerini geliştirmek için mücadelesini sürdürecektir.

Yaşasın mücadelemiz! Yaşasın 1 Mayıs!

Alın terinin karşılığını almak, güvenceli çalışma koşulları ve yüzbinlerin dayanışma gücüne sahip olmak için siz de hemen Büyük Türk Metal Ailesine katılın!

Türk Metal'e Üye Ol
Türk Metal'e Üye Ol