YAYINLAR - TÜRK METAL YAYINLARI

TÜRKİYE'DE GREV ERTELEMELERİ

Ülkemizde çeşitli sendikalar tarafından, toplu iş sözleşmelerinin çıkmaza girdiği durumlarda kullanılmak istenen grev hakkı, son 18 yılda 16 kez ertelenmiş, yaklaşık 200 bine yakın işçi mağdur edilmiştir. İşçilerin bu en önemli anayasal hakları, fiilen kullanılamaz duruma getirilmiştir. Sendikamız Türk Metal de, 2017-2019 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde bu erteleme kararından nasibini almış, ancak üyelerimizin direnci ve Sendikamızın kararlı duruşu sayesinde “Yüzyılın Sözleşmesi”ni imzalama başarısını göstermiştir. 

Sendikamızın genç avukatlarından Mehmet Mert Özkoç, Türkiyeʼde Grev Ertelemeleri adlı bu çalışmasında, grevin bir hak olarak ülkemizde gelişimini ve bu temel hakkın kullanımı sürecinde karşılaşılan zorlukları, grev ertelemelerinin hukuksal boyutunu ayrıntılı bir şekilde ele alarak gözler önüne sermiştir. 

HEMEN OKU!

ÖNCEKİ SAYILAR