YAYINLAR - TÜRK METAL YAYINLARI

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Kendi hesabına çalışanların konumları belirlenmelidir ki sosyal güvenlikte bağlı olacakları kurallar, vergi yükümlülükleri vb. belli olsun. Sendikaları yakından ilgilendiren husus; işverenlerin işçilerini kendi hesabına çalışan olarak göstererek bazı yükümlülükten kurtulma gayretleridir. Bu gayret işçileri de bir kısım haklarından yoksun bırakmaktadır. Sezgi Akbaş “Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği: Kapsam, Finansman ve Edimler Açısından Sorunlar ve Bir Model Önerisi” isimli tezi ile konuyu yabancı ülke uygulamaları dâhil tüm boyutlarıyla ele almıştır. Türkiye’yi incelerken tarımda kendi adına çalışanları kapsam dışında tutarak inceleme alanını daraltmış ve vardığı sonuçları bir öneri şeklinde sunmayı başarmıştır.

HEMEN OKU!

ÖNCEKİ SAYILAR