HAKKIMIZDA - İLKLERİN SENDİKASI

 • Türk Metal Sendikası, üyelerine 118 Milyon TL eğitim yardımı yapan tek sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri için sosyal tesisler yaptıran ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri için işçi misafirhaneleri yaptıran ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Türkiye`de sendikalı hareket içinde eşli eğitim çalışmalarını başlatan ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, tezgâh başındaki üyelerini yurt dışına gönderen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri için bütün bölgelerde yabancı dil ve bilgisayar kursları açan ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, gerek Türkiye`de gerekse dünyada bir üniversite açmayı planlayan ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, kadın üyeleri için liderlik seminerleri düzenleyen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Avrupa ve Orta Doğu`nun en büyük eğitim, kültür, dinlenme ve spor tesislerini 220.000 metrekarelik alan içinde hizmete açan ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, genç üyeleri için Gençlik Kurultayları düzenleyen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, kadın üyeleri için Kadın Kurultayları düzenleyen ve geleneksel hale getiren ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Yüksek Okul öğrencileri için öğrenci yurdu açan ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Metal Çocuk Arkadaş Kulübü adıyla üye çocukları için çocuk meclisleri düzenleyen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, üye çocuklarını yurtdışı çocuk kamplarına gönderen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri ve aileleri için Aile Kurultayı düzenleyen ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Uluslararası emek örgütü ve sendikalarla ortaklaşa faaliyet üreten ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, bünyesinde 21 ülkeden, 20 milyonu aşan metal emekçisini barındıran Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun kurucusudur.
 • Türk Metal Sendikası, üyeleri için sosyal tesisler yaptıran ilk sendikadır.
 • Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin ilk sendikal kazanım kartı olan EMEK KART hizmetini üyelerine sunmuştur.