HAKKIMIZDA - İLKELERİMİZ

ANAYASAYA BAĞLIYIZ…

Türk Metal Sendikası, bir demokratik kitle örgütü olarak, Anayasanın hükümlerine bağlı ve sadık bir kuruluştur.

BÜTÜN METAL İŞÇİLERİ…

Türk Metal Sendikası, metal işkolunda çalışan bütün işçilerin “sendikalı” olmasını ana hedef olarak belirlemiştir.

TESLİMİYET YOK…

Türk Metal Sendikası, her türlü yanlışlığa, aldatıcılığa ve teslimiyetçiliğe meydan vermeden sendikal işleyişinde uzlaşma ve diyalog hâkim kılar.

İYİ SÖZLEŞME… İYİ HAK…

Türk Metal Sendikası, üyesi metal işçilerinin yaşam standardını yükselten toplu sözleşmeler imzalamayı, bu sözleşmeleri imzaladığı şekliyle uygulamayı ve uygulatmayı esas amaç olarak benimser, savunur ve korur.

BİZ BİR AİLEYİZ…

Türk Metal Sendikası, üyeleri, üye eşleri ve çocuklarının sağlıklı, bilinçli, kültürlü ve eğitimli bir birey olarak topluma ve ülkeye, daha yararlı olmalarını sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif amaçları tesis ve yatırımlar yapar.

ÜYEDEN ALINAN AİDAT ÜYEYE İADE…

Türk Metal Sendikası, üyeden alınan aidatı, yine üyeye sosyal ve kültürel hizmet olarak iade etmeyi; üyelerine, üye eşlerine ve çocuklarına karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabul eder.

KATILIMCI, PAYLAŞIMCI VE ŞEFFAF…

Türk Metal Sendikası, sendikal yapısını, anlayış ve işleyişini demokrasinin kurun ve kurullarına sahip çıkarak, aynı zamanda katılımcılık, paylaşımcılık ve şeffaflık gibi temel ilkeleri önemle gözeterek yürütür.

KALİTELİ BİR YAŞAM…

Türk Metal Sendikası, üyelerini verimli ve kaliteli bir üretim anlayışına, sağlıklı ve güvenli iş koşullarına, ülke standartlarının altına düşmeyecek bir ücret yapısına kavuşturur.

ÖRGÜTLENME…

Türk Metal Sendikası, sadece metal işkolunda değil, bütün işkollarında sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması için anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadele eder.

SORUNLARLA MÜCADELE…

Türk Metal Sendikası, ücret adetsizliği, gelir dengesizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi, işten çıkarmalar, işsizlik ve enflasyon gibi sosyal ve ekonomik boyutlu sorunlarla mücadele eder.

BAĞIMSIZ SENDİKACILIK…

Türk Metal Sendikası, siyasi kurum ve siyasetçilerle mesafeli bir ilişkiyi gerektiren, siyasi partiler ve sendikalar arasında bir ayırım ve imtiyaza meydan vermeyen “Bağımsız Sendikacılık” anlayışını savunur.

ÖNCE EĞİTİM…

Türk Metal, bütün üyelerinin gerek kültürel gelişme gerekse sendikaya yeni üyeler kazandırmak yolunda çağdaş içerikli eğitim seminerlerine katılmalarını sağlar.

MÜREFFEH BİR TÜRKİYE…

Türk Metal, Türk Milleti’nin sosyal ve ekonomik anlamda huzurlu, barış içinde ve müreffeh bir toplum yolunda üzerine düşen her görevi yerine getirir.

HER ZAMAN DAYANIŞMA…

Türk Metal Sendikası, başta işçiler olmak üzere, memurların, emeklilerin, çiftçi ve esnaf ve diğer sosyal kesimlerin, sorunlarının demokratik yollardan ve adaletli olarak çözüm bulması için oluşturulacak dayanışmaların içinde yer alır.

UZLAŞMA VE DİYALOG…

Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda zor şartlar içinde olduğu dönemlerde, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı anlayış içinde şartlara uygun bir yaklaşım göstermesinden ve çözüm üretmesinden yanadır.

AMACIMIZ, TALEBİMİZ…

Türk Metal Sendikası’nın, temel talebi İnsana Sevgi, Emeğe Saygı olup, temel amacı “Üretmek, Kazanmak Kazandırmaktır.”